Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.mmaniak.pl.

Sprzedającym jest spółka MMAniak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kabaretowej 21, zarejestrowaną pod numerem NIP: 5223241387, Regon: 523679225, Numer KRS: 0001001568, zwaną także zamiennie "Usługodawcą".

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerami telefonów: 502 918 897, 690 652 674 oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: bok@mmaniak.pl.

§ 1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 2. Klient (Kupujący) - osoba fizyczna, która nabywa produkty lub usługi oferowane przez sklep poprzez dokonanie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sklepu. Klient jest podmiotem, który nawiązuje stosunek prawny z właścicielem sklepu i korzysta z usług oferowanych przez sklep w ramach obowiązujących przepisów prawa, w tym umowy sprzedaży i innych związanych regulacji.
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów były niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową;
 5. Towar - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży;
 6. Usługa dodatkowa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów;
 7. Produkt - Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym;
 8. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną);
 9. Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.mmaniak.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt;
 10. Strona - Usługodawca i Klient;
 11. Strona Sklepu - każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.mmaniak.pl;
 12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia;
 2. Sklep internetowy www.mmaniak.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet;
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.mmaniak.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski;
 4. Sklep Internetowy umożliwia dostęp do pochodzących od Klientów  opinii o produktach, które nabyli. Klient po złożeniu zamówienia i jego odbiorze otrzymuje wiadomość mailową z prośbą o ocenę produktu. Osoby które nie nabyły danego produktu w Sklepie  nie mają możliwości wystawienia oceny;

§ 3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.mmaniak.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). podanymi w złotych polskich lub euro Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki;
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową;
 3. Zamówienia składane przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok;
 4. Zamówienie jest skuteczne jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma zostać wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail;
 5. W przypadku gdy powyższe dane są niepełne Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do unieważnienia zamówienia;
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych;
 7. Podczas składania zamówienia Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W przypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich edycji oraz żądania ich usunięcia;
 8. Po złożeniu przez klienta zamówienia otrzyma on automatyczną wiadomość mailową z systemu sklepu potwierdzającą przyjęcia oraz zmian statusu realizacji zamówienia;
 9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia liczy się od momentu wpływu pieniędzy na konto bankowe sklepu podane w wiadomości potwierdzającej zamówienie w przypadku wybrania opcji przelewu bankowego lub momentu dokonania zamówienia w przypadku wybrania opcji płatności za pośrednictwem elektronicznego sytemu płatności, płatności kartą lub płatności "za pobraniem";
 10. W celu ułatwienia wyboru odpowiedniego rozmiaru produktu przez Klienta na stronie poszczególnych produktów umieściliśmy tabelę rozmiarów jednak ma ona charakter wyłącznie poglądowy i w niektórych przypadkach może się nieznacznie różnić od faktycznych rozmiarów.

 

§ 4 Koszty i termin wysyłki

 1. Towar wysyłany jest pod dane adresowe podane w formularzu zamówienia;
 2. Ceny produktów na stronie sklepu nie zawierają kosztów transportu. Kupujący musi je dodatkowo doliczyć do ceny produktu;
 3. Wszystkie informacje odnośnie wysyłki towaru do klienta w tym: termin wysyłek, koszty dostawy oraz przewidywany czas dostawy podany jest na stronie sklepu w dziale "Wysyłka produktów";
 4. Przewidywany czas dostawy podany w dziale "Wysyłka produktów" na stronie sklepu dotyczy przesyłki pobraniowej. Przy wybraniu opcji płatności przelewem przewidywany czas dostawy wydłuża się o czas otrzymania przez sklep przelewu. Z reguły trwa to 1-2 dni robocze. W przypadku płatności kartą lub płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności czas dostawy wydłuża się o czas otrzymania przez sklep informacji od firmy Przelewy24 o akceptacji płatności. Z reguły trwa to kilka minut po finalizacji płatności przez klienta.

§ 5 Płatności

 1. Do wszystkich produktów zakupionych w sklepie wystawiamy paragon lub fakturę VAT (na życzenie klienta);
 2. W sklepie dozwolone formy płatności to: przelew, płatność kartą, przelew z wykorzystaniem elektronicznej platformy płatności oraz gotówka przy odbiorze;
 3. W przypadku niektórych produktów zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia wybranych form płatności za dany towar;
 4. Od 1 stycznia 2020 nabywca, który w związku z prowadzoną działalnością chce otrzymać fakturę VAT, powinien poinformować o tym sprzedawcę w momencie dokonywania zakupów poprzez wybranie opcji "Chcę otrzymać Fakturę VAT. Po zarejestrowaniu sprzedaży na kasie fiskalnej nie będzie możliwości wystawienia faktury w terminie późniejszym.

§ 6 Odbiór towaru

 1. Dostawy są realizowane przez sklep na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej;
 2. Szczegóły dot. wysyłki paczek zagranicę opisane są na stronie sklepu w dziale "Wysyłka produktów";
 3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera lub z placówki pocztowej należy sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona, opakowanie nie jest rozerwane lub taśmy zabezpieczające nie zostały naderwane. W takim przypadku należy nie przyjmować paczki i sporządzić protokół zniszczenia w obecności kuriera, pracownika poczty lub listonosza oraz skontaktować się jak najszybciej z obsługą sklepu. Brak stwierdzenia nieprawidłowości przy odbiorze przesyłki przez klienta może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia lub okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn w ciągu 100 dni od momentu otrzymania przesyłki. Prawo to zostało określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm. Aby zapewnić maksymalną wygodę naszym klientom termin ten wydłużyliśmy do ww 100 dni zamiast ustawowych 14 dni;
 2. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta mają prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki. Reszta postanowień niniejszego regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta;
 3. W przypadku odstąpienia od umowy konieczne jest poinformowanie sklepu na piśmie. W przypadku zwrotu zakupionego towaru konieczne jest dołączenie formularza zwrotów, który można ściągnąć ze strony sklepu z działu "Zwroty i reklamacje".
 4. Firma zastrzega prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadkach szczególnych np. wprowadzenia nieprawidłowej ceny towaru w wyniku błędów technicznych.
 5. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy Klient odeśle go w pełni kompletny, produkt, w tym opakowanie nie będzie nosił śladów użytkowania i będzie nieuszkodzony;
 6. Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy „konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy” tak więc sklep mmaniak.pl zastrzega sobie możliwość obniżenia wartości kwoty zwracanej Klientowi jeśli zwracany towar, w tym opakowanie, dotrze do nas w stanie wskazującym na jego używanie i uniemożliwiającym dalszą sprzedaż po pierwotnej cenie. To samo dotyczy przedsiębiorców na prawach konsumenta;
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy - adres ten podany jest na stronie sklepu w dziale "Zwroty i reklamacje";
 8. Do przesyłki należy dołączyć wydrukowany formularz zwrotów i wymian, który jest dostępny do ściągnięcia ze strony sklepu z działu "Zwroty i reklamacje". W przypadku braku możliwości wydrukowania formularza wystarczy oświadczenie na piśmie. W oświadczeniu należy podać numer konta na jakie sklep ma zwrócić zapłatę za towar;
 9. Konsument ma możliwość zwrotu przesyłki poprzez wybraną przez siebie firmę kurierską lub może skorzystać z procedury „Szybkie Zwroty” – szczegółowo opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego w dziale Zwrotu i Reklamacje.
 10. Sklep dokona zwrotu kosztów towaru w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki;
 11. Zgodnie z art. 33 Ustawy o prawach konsumenta, Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nasz sklep, zostaną mu zwrócone koszty dostarczenia towaru zgodne z najtańsza opcją dostawy w naszej ofercie. To samo dotyczy przedsiębiorców na prawach konsumenta;
 12. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta wyłącza się prawo do odstąpienia od umowy na odległość w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. To samo dotyczy przedsiębiorców na prawach konsumenta.
 13. Zgodnie z Wytycznymi DG ds. Sprawiedliwości dotyczących dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów przy zakupie zestawu promocyjnego nie uwzględniamy zwrotów pojedynczych elementów wchodzących w skład zestawu;
 14. Wszystkie powyższe zasady, jeśli nie wynikają jasno z przepisów prawa (Ustawy o prawach konsumenta i innych...) obowiązują wyłącznie podczas zakupów na stronie www.mmaniak.pl. W przypadku zakupu naszych produktów na zewnętrznych serwisach  i platformach sprzedażowych (np. Allegro, Ceneo itp.), konsument zobowiązany jest do przestrzegania terminów zwrotów oraz zasad, które obowiązują na tychże platformach.

§ 8 Procedura reklamacji

 1. W przypadku wystąpienia  niezgodności towaru z umową w produkcie zakupionym w Sklepie Internetowym, Klient i Przedsiębiorca na prawach konsumenta będący konsumentem ma prawo do reklamacji na podstawie  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 2. Produkt należy odesłać na własny koszt na adres sklepu, który widnieje na stronie sklepu w dziale "Zwroty i reklamacje". Po pozytywnej decyzji odnośnie rozpatrzenia reklamacji  wydanej w ciągu 14 dni, sklep zwróci klientowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta koszty wysyłki towaru do sklepu;
 3. Naprawiony produkt odsyłany jest do klienta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta na koszt sklepu. W przypadku gdy produkt nie nadaje się do naprawy sklep wymieni klientowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta produkt na nowy. W przypadku braku takiego produktu w danym momencie sklep zwróci klientowi lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta koszty zakupu produktu wraz z pełnymi kosztami wysyłki jakie klient poniósł zakupując i odsyłając produkt;
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres sklepu, który widnieje w dziale "Zwroty i reklamacje" na stronie sklepu. Sklep zwróci klientowi koszty dostawy towaru do sklepu. Podstawą prawną w tym przypadku jest Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. To samo dotyczy przedsiębiorców na prawach konsumenta;
 5. Klient straci swoje uprawnienia określone w przepisach prawnych przytoczonych w pkt. 4 jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego. To samo dotyczy przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§ 9 Plasowanie ofert

Oferty przedstawiane Klientowi i przedsiębiorcy na prawach konsumentach w ramach wyników wyszukiwania internetowego plasowane są w szczególności w oparciu o parametr dopasowania frazy wpisanej w wyszukiwarce do nazwy produktu w ofercie Sklepu. Parametr ten, w porównaniu z innymi w sposób dokładniejszy pozwala na przedstawienie konsumentowi wyników wyszukiwania odpowiadającym jego preferencjom. 

§ 10 Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, że firma MMAniak Sp. z o.o. przestrzega obowiązujących zasad ochrony danych osobowych wynikających z aktualnych przepisów prawa a szczególnie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) obowiązującego na terenie całej Unii Europejskiej. Szczegóły dot. ochrony Państwa danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

§ 11 Opinie o sklepie internetowym

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym przekazuje dane niezbędne do stworzenia zaproszenia email firmie obsługującej proces ankietowania.Wysyłka ankiet oraz proces zbierania opinii w formularzach jest obsługiwany w pełni przez firmę TrustMate SA z siedzibą Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław.
  TrustMate SA wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii TrustMate może ponowić wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam
  Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy: Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i kodeksu cywilnego;
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem a klientami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze zm.);
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie z zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 4. Data opublikowania regulaminu - 23.01.2023.